MUA INSERT GIẢM 50% CÁN DAO PHAY MITSUBISHI AJX SERIAL

MUA INSERT GIẢM 50% CÁN DAO PHAY MITSUBISHI AJX SERIAL

Mua insert giảm 50% cán dao phay Mitsubishi AJX serial , chương trình áp dụng đến hết tháng 8-2017. Thông tin chi tiết vui lòng xem file bên dưới hoặc liên hệ.

Chi tiết
MUA INSERT GIẢM 50% CÁN DAO PHAY MITSUBISHI APX3000/4000 SERIAL

MUA INSERT GIẢM 50% CÁN DAO PHAY MITSUBISHI APX3000/4000 SERIAL

Mua insert giảm 50% cán dao phay Mitsubishi serial APX3000/ APX4000, chương trình áp dụng đến hết tháng 3-2018. Thông tin chi tiết vui lòng xem file bên dưới hoặc liên hệ.

Chi tiết
MUA INSERT TẶNG ĐÀI DAO PHAY MITSUBISHI WSX SERIAL(Gốc bẻ phôi chữ Z, 8 gốc cắt, 45˚)

MUA INSERT TẶNG ĐÀI DAO PHAY MITSUBISHI WSX SERIAL(Gốc bẻ phôi chữ Z, 8 gốc cắt, 45˚)

Mua insert tặng đài dao phay Mitsubishi serial WSX445 serial, chương trình áp dụng đến hết tháng 3-2018. Thông tin chi tiết vui lòng xem file bên dưới hoặc liên hệ.

Chi tiết
MUA INSERT GIẢM 50% ĐÀI DAO PHAY MITSUBISHI ASX445 SERIAL(gốc cắt 45˚)

MUA INSERT GIẢM 50% ĐÀI DAO PHAY MITSUBISHI ASX445 SERIAL(gốc cắt 45˚)

Mua insert giảm 50% đài dao phay ASX445 serial, chương trình áp dụng đến hết tháng 9-2016. Thông tin chi tiết vui lòng xem file bên dưới hoặc liên hệ.

Chi tiết
MUA 2 HỘP INSERT GIẢM 75% CÁN DAO KHOAN MITSUBISHI MVX SERIAL

MUA 2 HỘP INSERT GIẢM 75% CÁN DAO KHOAN MITSUBISHI MVX SERIAL

Mua 2 hộp insert giảm 75% cán mũi khoan MVX, chương trình áp dụng đến hết tháng 9-2016. Thông tin chi tiết vui lòng xem file bên dưới hoặc liên hệ.

Chi tiết
MUA INSERT GIẢM 50% ĐÀI DAO PHAY MITSUBISHI ASX4000 SERIAL(gốc cắt 0˚)

MUA INSERT GIẢM 50% ĐÀI DAO PHAY MITSUBISHI ASX4000 SERIAL(gốc cắt 0˚)

Mua insert giảm 50% cán dao phay AHX serial, chương trình áp dụng đến hết tháng 9-2016. Thông tin chi tiết vui lòng xem file bên dưới hoặc liên hệ.

Chi tiết