Sau khi khoan lỗ để taro, cần phải vát mép góc 60˚ hoặc 90˚. Để rút ngắn công đoạn ta có thể dùng mũi khoan đa cụng (step drill) để khoan đồng thời vát mép.

Mã sản phẩm Đặc tính kỹ thuật
(Click để xem chi tiết)
Kích thước Thông số cắt
(Click để xem)
Stock Giá bán Thời gian
Mũi khoan taro M4 MZS0340SM04 MZS0340SM04 Ø3.4  Cutting condition 3          1,637,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M4 MZS0340MM04 MZS0340MM04 Ø3.4    3          1,920,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M5 MZS0430SM05 MZS0430SM05 Ø4.3   3          1,772,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M5 MZS0430MM05 MZS0430MM05 Ø4.3    3          2,107,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M6 MZS0510SM06 MZS0510SM06 Ø5.1   3          2,040,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M6 MZS0510MM06 MZS0510MM06 Ø5.1   3          2,335,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M8 MZS0680SM08 MZS0680SM08 Ø6.8   3          2,389,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M8 MZS0680MM08 MZS0680MM08 Ø6.8   3          2,791,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M10 MZS0850SM10 MZS0850SM10 Ø8.5   3          2,791,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M10 MZS0850MM10 MZS0850MM10 Ø8.5   3          3,274,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M12 MZS1030SM12 MZS1030SM12 Ø10.3   3          3,208,000 2-3 ngày 
Mũi khoan taro M12 MZS1030MM12 MZS1030MM12 Ø10.3   3          3,731,000 2-3 ngày 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh mục sản phẩm