Với lớp phủ mới DP1020 Mitsubishi đã tạo nên sự khác biệt rõ nét trên tốc độ gia công và kéo dài tuổi thọ so với lớp vủ VP15TF hiện hành
Thép mềm Thép cứng Inox Gang Kim loại màu Thép chịu nhiệt
Excellent Good Excellent Excellent Good Go
Tên sản phẩm Kích thước Thông tin chi tiết Chủng loại Stock Giá tham khảo Delivery
Mũi khoan MVE0300X03S030 Ø3.0 MVE0300X03S030 Ex.coolant 3          1,187,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0330X03S060 Ø3.3 MVE0330X03S060 3          1,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0340X03S060 Ø3.4 MVE0340X03S060 3          1,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0400X03S060 Ø4.0 MVE0400X03S060 3          1,344,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0420X03S060 Ø4.2 MVE0420X03S060 3          1,446,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0430X03S060 Ø4.3 MVE0430X03S060 3          1,446,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0500X03S060 Ø5.0 MVE0500X03S060 3          1,536,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0510X03S060 Ø5.1 MVE0510X03S060 3          1,626,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0600X03S060 Ø6.0 MVE0600X03S060 3          1,710,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0680X03S080 Ø6.8 MVE0680X03S080 3          1,808,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0700X03S080 Ø7.0 MVE0700X03S080 3          1,808,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0800X03S080 Ø8.0 MVE0800X03S080 3          2,028,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0850X03S100 Ø8.5 MVE0850X03S100 3          2,146,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE0900X03S100 Ø9.0 MVE0900X03S100 3          2,228,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1000X03S100 Ø10.0 MVE1000X03S100 3          2,422,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1030X03S120 Ø10.3 MVE1030X03S120 3          2,543,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1200X03S120 Ø12.0 MVE1200X03S120 3          2,860,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1400X03S140 Ø14.0 MVE1400X03S140 3          3,257,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1550X03S160 Ø15.5 MVE1550X03S160 3          3,569,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1750X03S180 Ø17.5 MVE1750X03S180 3          4,868,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVE1950X03S200 Ø19.5 MVE1950X03S200 3          6,134,000 2-3 ngày
Mũi khoan MVS0300X05S030 Ø3.0 MVS0300X05S030 In.coolant 3          1,927,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0330X05S060 Ø3.3 MVS0330X05S060 3          1,927,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0340X05S060 Ø3.4 MVS0340X05S060 3          1,927,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0400X05S060 Ø4.0 MVS0400X05S060 3          1,977,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0420X05S060 Ø4.2 MVS0420X05S060 3          2,028,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0430X05S060 Ø4.3 MVS0430X05S060 3          2,028,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0500X05S060 Ø5.0 MVS0500X05S060 3          2,076,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0510X05S060 Ø5.1 MVS0510X05S060 3          2,208,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0600X05S060 Ø6.0 MVS0600X05S060 3          2,343,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0680X05S080 Ø6.8 MVS0680X05S080 3          2,478,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0700X05S080 Ø7.0 MVS0700X05S080 3          2,478,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0800X05S080 Ø8.0 MVS0800X05S080 3          2,742,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0850X05S100 Ø8.5 MVS0850X05S100 3          2,874,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS0900X05S100 Ø9.0 MVS0900X05S100 3          3,023,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1000X05S100 Ø10.0 MVS1000X05S100 3          3,293,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1030X05S120 Ø10.3 MVS1030X05S120 3          3,454,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1200X05S120 Ø12.0 MVS1200X05S120 3          3,890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1400X05S140 Ø14.0 MVS1400X05S140 3          4,433,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1550X05S160 Ø15.5 MVS1550X05S160 3          4,868,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1750X05S180 Ø17.5 MVS1750X05S180 3          7,161,000 2-3 ngày 
Mũi khoan MVS1950X05S200 Ø19.5 MVS1950X05S200 3          9,053,000 2-3 ngày 
             

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh mục sản phẩm